Plasterk zegt meer geld toe voor subsidies

Minister Plasterk (Cultuur, PvdA) gaat meer geld besteden aan de invoering van de nieuwe basisinfrastructuur, waarin de grote theatergroepen, de grotere dansgezelschappen en productiehuizen zitten.

Plasterk liet dat gisteren in Den Haag blijken bij overleg met de regio’s Noord, Oost en Zuid over de toekomstige verdeling van subsidiegelden. In juni zei Plasterk in de Tweede Kamer niet meer te willen besteden dan de gereserveerde 244 miljoen euro. Op Prinsjesdag presenteert de minister zijn Cultuurnota over de verdeling van de rijkssubsidies die hij rechtstreeks toekent. Dus niet over de subsidies die het Fonds voor de Podiumkunsten en andere fondsen besteden. Bij het debat in de Tweede Kamer over het tweede advies van de Raad voor Cultuur zei Plasterk nog dat het uitgangspunt blijft de subsidies de komende vier jaar op het niveau van 2006 te houden. De PvdA pleitte voor het deels volgen van het eerste advies van de Raad voor Cultuur, dat 26 miljoen euro meer vroeg.

Het CDA wilde meer geld voor de kunst in de regio’s. Die klagen al jaren dat ruim 75 procent van de kunstbegroting in de Randstad terechtkomt en dat die verdeling bovendien steeds schever wordt. Zo zou het Noorden wel 120.000 euro extra krijgen, maar wordt er tegelijkertijd 220.000 euro bezuinigd op het Noord Nederlands Orkest. Eerder had de Kamer al unaniem in een motie aan Plasterk gevraagd daaraan iets te doen.

Volgens de Zeeuwse cultuurgedeputeerde Walraven liet Plasterk in het overleg van gisteren blijken meer geld te zullen spenderen aan de basisinfrastructuur. „Een besluit is er nog niet,” zegt Walraven, „maar in overleg tussen bestuurders wordt meestal niet direct iets besloten. Ik ben blij dat de minister nu in beweging is gekomen. Anders zou de situatie tot 2012 blijven zoals die was in 2006.”

Het Fonds voor de Podiumkunsten, dat zijn subsidieverdeling vorige week bekendmaakte, verschuift drie procent van de vier grote steden naar de rest van het land. Directeur George Lawson: „Het is een lichte verbetering. Het Fonds wil de komende jaren met de regionale en plaatselijke overheden gaan werken aan de vestiging van gezelschappen en ensembles buiten de Randstad.” Tegen het besluit van het Fonds is veel verzet gerezen. Diverse gezelschappen dreigen naar de rechter te stappen en tijdens de Amsterdamse Uitmarkt zijn er acties.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Kunstsubsidies

De juiste naam van de Zeeuwse gedeputeerde in het artikel Plasterk zegt meer geld toe voor subsidies (26 augustus, pagina 9) is Harry van Waveren (Cultuur, CDA).