Overheid negeert advies woekerpolis

Nieuw was de opmerking niet van financiële ombudsman Jan Wolter Wabeke in het NOS-Journaal zondag. Hij pleitte ervoor dat de overheid mee moet betalen aan een compensatieregeling voor mensen die een woekerpolis hebben afgesloten via een bedrijfsspaarregeling. Maar het ministerie van Financiën reageerde gisteren wel direct dat ze dat niet van plan is, omdat ze geen contractpartij is.

Wabeke vindt dat de overheid medeschuldig is aan de problemen met beleggingspolissen omdat zij enkele jaren geleden de fiscale aftrekbaarheid van premies heeft ingeperkt. Als gevolg daarvan legden veel mensen minder in, waardoor de uitkering van hun levensverzekering lager uitvalt dan beoogd werd.

Al bij zijn aanbeveling in maart dat verzekeraars compensatie zouden moeten betalen aan gedupeerden van woekerpolissen, wees hij op het steeds wisselende fiscale beleid van de overheid en zei hij dat deze best een gebaar zou mogen maken. Maar hij benadrukte ook dat hij geen bevoegdheden heeft richting de overheid.

De financiële ombudsman is niet door de overheid aangesteld, zoals bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman, maar is benoemd en wordt betaald door de verzekeraars om geschillen tussen verzekeraars en consumenten te beslechten. Die verzekeraars zeiden gisteren dat zij zich kunnen vinden in de stelling van Wabeke dat de overheid medeschuldig is.

Voorzitter Jeroen Wendelgelst van de Stichting Woekerpolisclaim, die opkomt voor polishouders, toonde zich blij met Wabeke’s opmerkingen. Hij vindt dat de overheid de fiscale veranderingen moet terugdraaien.