Opgestapte politica Sint-Maarten terug

Sint-Maartenaren vrezen dat de reputatie van het eiland als roversnest wordt versterkt door een recente beslissing van de regerende Democratic Party (DP). De partij wil een wegens onregelmatigheden afgetreden bestuurder opnieuw benoemen, maar dat zou volgens de oppositie niet stroken met deugdelijkheid van bestuur. Gedeputeerde Maria Buncamper-Molanus, in functie vergelijkbaar met een wethouder van een Nederlandse gemeente, stapte twee maanden geleden op nadat de oppositie een motie van wantrouwen tegen haar indiende. Aanleiding was een donatie van ruim 16.000 euro van het overheidsbedrijf Telem aan een stichting van de politica. Buncamper-Molanus’ echtgenoot, Claudius Buncamper, maakte destijds deel uit van de raad van bestuur van Telem.

Buncamper trok zich terug als bestuurslid en zijn vrouw diende haar ontslag in als gedeputeerde, maar de DP heeft nu besloten de politica voor herbenoeming voor te dragen in de eilandsraad, vergelijkbaar met een Nederlandse gemeenteraad. Als de herbenoeming wordt bekrachtigd – de DP heeft de meerderheid van de eilandsraadzetels – zal Buncamper-Molanus echter niet langer verantwoordelijk zijn voor het telecommunicatiebedrijf Telem.

De kwestie-Buncamper-Molanus heeft tot discussie geleid op Sint-Maarten. Haar aftreden, waarbij de politica toegaf fouten te hebben gemaakt, en de daaropvolgende herbenoeming zorgt voor veel onduidelijkheid. In het kader van de toekomstige status van Sint-Maarten als autonoom land binnen het koninkrijk, na de opheffing van het Antilliaanse staatsverband over drie tot vijf jaar, zette de Tweede Kamer al eerder vraagtekens bij Sint-Maartens wil om zich aan de principes van deugdelijkheid van bestuur te houden. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie omschreef Sint-Maarten vorig najaar in een rapport als een eiland in de greep van de georganiseerde misdaad.