OM: geen euthanasie Kooistra

Het Openbaar Ministerie (OM) bestrijdt dat Niels Kooistra is overleden nadat door zijn artsen euthanasie is toegepast. Volgens de persofficier werd verdere medische behandeling van Kooistra als zinloos beschouwd en werd daarom de beademing stopgezet.

Kooistra (28) lag sinds 2 augustus met een hoge dwarslaesie in het ziekenhuis nadat hij in Leeuwarden slachtoffer was geworden van een steekpartij. Op 15 augustus overleed hij. Verschillende media suggereerden gisteren dat zijn overlijden het gevolg was van euthanasie.

Volgens Rob Jonquiere, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde, wordt de term euthanasie vaak verkeerd gebruikt. „Het stopzetten van een zinloze behandeling heeft niks te maken met euthanasie, waarbij op verzoek van betrokkene de arts actief een einde maakt aan het leven van de patiënt.”

Het stoppen van de beademing hoeft volgens Jonquiere door artsen niet gemeld te worden als een onnatuurlijke dood. „Al kun je in dit geval niet spreken van een natuurlijke dood, omdat het slachtoffer gestorven is door geweld.”

Het is nu de vraag of de dood van het slachtoffer direct kan worden toegeschreven aan handelingen van de dader. Volgens de officier van justitie is dit het geval. Was de aanklacht eerst poging tot doodslag, na het overlijden van Kooistra legt het OM de dader moord of doodslag ten laste. „De tenlastelegging is hetzelfde als wanneer het slachtoffer ter plekke zou zijn gestorven”, aldus een woordvoerder.

Strafrechtdeskundige Geert Jan Knoops weerlegt het argument van het OM. „Een dwarslaesie is niet zonder meer dodelijk.” Volgens Knoops is de rechtsvraag of de verdachte verantwoordelijk is voor het feit dat het leven van het slachtoffer beëindigd is. „Mijn antwoord daarop is nee.” Het OM zal volgens Knoops moeten bewijzen dat het slachtoffer „sowieso” zou zijn gestorven.