Nederland telt in Europa mee met Van Praag als voorzitter

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond kiest morgen een nieuwe voorzitter. Michael van Praag (profs) en Jan Willem Hoogendoorn (amateurs) zijn kandidaat.

Michael van Praag (60) zal worden gevraagd toe te treden tot het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalunie UEFA als hij morgen wordt gekozen tot de nieuwe voorzitter van de KNVB. Dat is de stellige overtuiging van Maarten Fontein. De directeur commerciële zaken en marketing van AZ baseert die mening op de geluiden die hij in kringen van de UEFA opving. Fontein heeft zitting in de strategische commissie van de Europese voetbalfederatie en is bestuurslid van de European Club Association (ECA), de belangenorganisatie van Europese topclubs. Als de bondsvergadering morgen Van Praags tegenkandidaat Jan Willem Hoogendoorn kroont tot nieuwe preses van de KNVB, staat het volgens Fontein vrijwel vast dat een vertegenwoordiger van een ander land de zetel van de onlangs overleden Jeu Sprengers in het hoogste orgaan van de UEFA zal bezetten. „Hoogendoorn is een onbekende bij de Europese voetbalunie”, zegt oud-Ajax-directeur Fontein. „En dat weegt zwaar. Bij mijn eigen verkiezing heb ik dit ook gemerkt, toen ik na mijn Ajax-periode uiteindelijk op persoonlijke titel in de strategische commissie ben gekozen. Van Praag heeft bovendien al een bestuursfunctie binnen de UEFA (vicevoorzitter van het Stadium and Security Committee, red.). Het telt verder mee dat hij voorzitter van Ajax is geweest en zijn vader ook. Jaap van Praag kennen ze nog steeds bij de UEFA.”

Henk Kesler, directeur betaald voetbal van de KNVB, deelt de mening van Fontein. „Van Praag weet hoe de geldstromen lopen. Hij staat er ook goed op bij de UEFA. Ik verwacht daarom dat hij snel in het bestuur van de Europese voetbalunie wordt gekozen”, aldus Kesler.

Volgens Fontein is het „ongelooflijk belangrijk” dat Nederland vertegenwoordigd blijft in het hoogste orgaan van de UEFA. „We staan voor fundamentele beslissingen. Er wordt nu binnen de wereldbond FIFA en de UEFA volop gesproken over de 6+5 regel, maar ook over de bescherming van de home grown player. Dat laatste wil de UEFA verder uitbouwen, zodat jeugdspelers langer bij hun oorspronkelijke club blijven. De 6+5 regel is een plan dat behelst dat clubs nog maar vijf buitenlanders mogen opstellen en zes spelers van eigen bodem. Deze zaken zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.

„Ik ben momenteel ook voorzitter van de werkgroep jeugdvoetbal die maatregelen ter bescherming van jeugdspelers wil voorbereiden. Met Van Praag in het Uitvoerend Comité heb ik een medestander en wordt de kans groter dat de home grown player bescherming er doorkomt.” Van Praag wordt tevens beschouwd als een belangrijke pion in het lobbyspel voor het binnenhalen van het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Nederland en België.

Zijn kansen om het roer in handen te krijgen van de grootste nationale sportbond (1.1 miljoen leden) zijn echter fifty fifty. Al eerder bleek een vertrouwenscommissie geen keuze te kunnen maken. Morgen stemmen in een buitengewone bondsvergadering dertig afgevaardigden van de profs en dertig van de amateurs op de twee kandidaten. Dat is om 18.30 uur, vanaf 16.00 uur mogen Van Praag en Hoogendoorn zich presenteren. Vooraf werd nadrukkelijk gesteld dat beiden geen campagne mochten voeren bij de clubs. Hoogendoorn zou dat toch hebben gedaan. Er is zelfs een flyer van hem in de omloop waarop hij prijkt met een foto van Jeu Sprengers en de tekst: ‘De KNVB moet een eenheid worden’. Het valt op dat Michael van Praag op de KNVB-site uitvoerig zijn zegje mag doen in een interview, terwijl Hoogendoorn nergens aan bod komt. Dat was een goedmakertje van de bond.

In het blad Sport Knowhow XL komt Hoogendoorn (57) wel uitvoerig aan het woord. De voormalige penningmeester van het bestuur amateurvoetbal maakt duidelijk dat hij zeker ook ervaring heeft als internationaal bestuurder. Hij was penningmeester van de stichting van Euro 2000 en zat tevens in de organisatie van het WK voetbal onder 20 jaar en het EK voetbal onder 21 in Nederland. Hij stelt dat Jeu Sprengers hem graag als zijn opvolger zag. En zegt verder: „Ik ben een goede kandidaat, omdat ik – zonder arrogant te willen overkomen – een van de weinige mensen in de voetbalwereld ben die het vertrouwen geniet van beide secties. Ik zie mezelf ook meer als een KNVB-kandidaat dan een van het amateurvoetbal.” En: „De KNVB heeft een uitgebreid profiel opgesteld met eisen waaraan de nieuwe bondsvoorzitter moet voldoen. Aan dat profiel voldoe ik volledig.” Maar ook: „Ik vind het vanzelfsprekend dat de bondsvoorzitter een vrijwilliger is en geen professional.” In een eerder interview met deze krant stelde Kesler over de verkiezing: „We moeten af van het bloedgroepdenken. De beste kandidaat moet voorzitter worden.”

    • Erik Oudshoorn