liegt de leugendetector?

De Amerikaanse militaire inlichtingendienst gaat de betrouwbaarheid van al haar 5.700 huidige en toekomstige medewerkers testen met leugendetectors. Het aantal polygrafen in het Pentagon wordt uitgebreid van acht naar eenentwintig.

Wetenschappers stellen de betrouwbaarheid van de leugendetectors ter discussie. Lees het onderzoek via nrcnext.nl/links