Leraren willen massaal studeren

De verwachting was dat er tussen de 700 en 1.500 aanvragen zouden komen. Maar veel méér leraren willen aan de studie. In totaal hebben 7.460 docenten deze zomer een studiebeurs aangevraagd, zo maakte het ministerie van Onderwijs gisteren bekend.

De lerarenbeurs is een idee van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Hij kwam er vorig jaar september mee, als voorzitter van een commissie die met voorstellen moest komen om het lerarentekort op te lossen. Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) vond het een goed idee. Alle docenten, van de basisschool tot en met het hoger onderwijs, mogen één keer in hun carrière voor maximaal 3.500 euro gaan studeren.

Omdat er zoveel meer belangstelling voor de beurs is dan verwacht, heeft Plasterk het budget voor de studies dit jaar verhoogd. Zo’n 5.000 leraren kunnen in september al beginnen met hun opleiding. Voor het fonds zijn de komende jaren tientallen miljoenen euro’s per jaar beschikbaar, oplopend tot 80 miljoen euro in 2012.

Doel van het scholingsfonds is het verhogen van het opleidingsniveau van leraren en het verbeteren van hun imago. Rinnooy Kan had voorgesteld om docenten die hoger zijn opgeleid, ook automatisch recht te geven op een hoger salaris. Dat wilde Plasterk niet.

De minister kan niet op eigen houtje de hoogte van lerarensalarissen bepalen. Hij heeft afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers over loonsverhoging. Een leraar kan zich alleen bijscholen als het schoolbestuur instemt.

Of de docenten die met het scholingsfonds gaan studeren een return on investment op hun studie tegemoet kunnen zien, is dus nog onzeker. Ze zijn straks in elk geval wel beter opgeleid.