Ingewikkeld: werken in het buitenland

In Nederland is het stelsel van pensioenen en tegemoetkomingen al ingewikkeld. Echt complex wordt het pas als de werknemer in het buitenland heeft gewerkt. De redactie ontving twee brieven over dit onderwerp. Het gaat niet om het geld, merkt een van de briefschrijvers op, „het gaat om de machteloosheid wanneer niemand met een goede verklaring komt.”

Deze briefschrijver, Carl Roodenburg (78) uit ’s-Heerenberg, heeft dertien jaar in Duitsland gewerkt. Kort samengevat betaalt hij nu meer geld voor zijn ziektekostenverzekering dan zou moeten. Hij kreeg voorheen een tegemoetkoming uit Duitsland, die is stopgezet toen in Nederland de stelselwijziging ziektekosten werd ingevoerd. Iedereen heeft hij gebeld, overal kreeg hij nul op het rekest.

Tienduizenden Nederlanders wachten op deze vergoeding. De gegevens die de Duitse instanties nodig hebben om tot uitbetaling over te gaan, komen van de Belastingdienst. Het verzoek komt te liggen bij het Bureau Duitse Zaken, en daar gaat tijd in zitten.

Dat het voor de briefschrijver lastig was informatie te krijgen, is niet vreemd. De regelgeving over belastingheffing en sociale zekerheid bij werken en wonen over de grens is ingewikkeld. Dat kan pas veranderen als de EU-landen hun pensioenstelsels harmoniseren. Dat zit er voorlopig niet in.

Laten we één simpel voorbeeld geven van de complexiteit van de regelgeving, zegt Corey Dekkers van de Pensioendesk. De Belastingdienst heft belasting over het overheidspensioen van een Nederlandse ambtenaar, onafhankelijk van het land waarin hij woont. Als iemand in het bedrijfsleven heeft gewerkt en na zijn pensionering in een ander land is gaan wonen, hangt het af van het verdrag tussen Nederland en dat land, welk land belasting mag heffen over zijn pensioen. Voor grensarbeiders gelden weer andere regels, die per situatie verschillen. Sliep de werknemer bijvoorbeeld wel eens in zijn werkland, en zo ja hoe vaak? En hoeveel uur werkte hij per week in het buitenland?

Advies: informeer goed over de consequenties voor pensioen wanneer u in het buitenland gaat werken. De Sociale Verzekeringsbank in de buurt beantwoordt vragen over de sociale zekerheid. Voor belastingzaken heeft de Belastingdienst een bureau Buitenland.

De tweede vraag betreft een man die is geboren op de Antillen en daar zijn hele leven heeft gewerkt. Na zijn pensionering is hij in Nederland gaan wonen. Zijn pensioen wordt uitbetaald in Antilliaanse guldens. Deze koers is gekoppeld aan de dollar. Door de waardevermindering van de dollar is zijn pensioen teruggelopen van 1.200 naar 800 euro per maand. Daar is niets aan te doen. De Nederlandse en Antilliaanse pensioenstelsels zijn namelijk van elkaar gescheiden. Meneer had net zo goed uit Rusland of Australië kunnen komen: de Antilliaanse gulden is een vreemde valuta en onderhevig aan valutarisico.

Marike Kerbert

Zelf een vraag? Mail dan naar nextgeld@nrc.nl

    • Marike Kerbert