Ingewikkeld: werken in het buitenland

In Nederland is het stelsel van pensioenen en tegemoetkomingen al ingewikkeld. Maar écht complex wordt het pas als je in het buitenland hebt gewerkt. De redactie van nrc.next ontving twee brieven over dit onderwerp. Het gaat niet eens om het geld, merkt een van de briefschrijvers op, „het gaat mij om de machteloosheid wanneer niemand met een goede verklaring komt.”

Deze briefschrijver, Carl Roodenburg uit ’s-Heerenberg, heeft dertien jaar in Duitsland gewerkt. Kort samengevat betaalt hij nu meer geld voor zijn ziektekostenverzekering dan volgens hem zou moeten. Hij kreeg namelijk voorheen een tegemoetkoming uit Duitsland, die is stopgezet toen in Nederland de stelselwijziging ziektekosten werd ingevoerd. Iedereen heeft hij gebeld, overal kreeg hij nul op het rekest.

Tienduizenden Nederlanders wachten, net als meneer Roodenburg, op deze vergoeding. De gegevens die de Duitse instanties nodig hebben om tot uitbetaling over te gaan, komen van de Nederlandse Belastingdienst. Het verzoek komt te liggen bij het Bureau Duitse Zaken, en daar gaat tijd in zitten.

Dat het voor de briefschrijver lastig was informatie te krijgen, is niet vreemd. De regelgeving over belastingheffing en sociale zekerheid bij werken en wonen over de grens is tergend ingewikkeld. Dat kan pas veranderen als de EU-landen hun pensioenstelsels harmoniseren. Dat zit er voorlopig niet in.

Laten we één simpel voorbeeld geven van de complexiteit van de regelgeving, zegt Corey Dekkers van de Pensioendesk. De Belastingdienst heft belasting over het overheidspensioen van een Nederlandse ambtenaar, onafhankelijk van het land waarin hij woont. Als iemand in het bedrijfsleven heeft gewerkt en na zijn pensionering in een ander land is gaan wonen, hangt het af van het verdrag tussen Nederland en dat land, welk land belasting mag heffen over zijn pensioen. Voor grensarbeiders gelden weer andere regels, die per situatie verschillen. Sliep de werknemer bijvoorbeeld wel eens in zijn werkland, en zo ja hoe vaak? En hoeveel uur werkte hij per week in het buitenland?

Advies: informeer heel goed over de consequenties voor je pensioen wanneer je in het buitenland gaat werken. Kijk bijvoorbeeld op www.grensinfopunt.nl. Met vragen over de sociale zekerheid kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank in de buurt. Voor belastingzaken heeft de Belastingdienst een bureau Buitenland.

De tweede vraag betreft een man die is geboren op de Antillen en daar zijn hele leven heeft gewerkt. Na zijn pensionering is hij in Nederland gaan wonen. Zijn pensioen wordt uitbetaald in Antilliaanse guldens. Deze koers is gekoppeld aan de dollar. Door de waardevermindering van de dollar is zijn pensioen teruggelopen van 1.200 naar 800 euro per maand. Daar is niets aan te doen. De Nederlandse en Antilliaanse pensioenstelsels zijn namelijk van elkaar gescheiden. Meneer had net zo goed uit Rusland of Australië kunnen komen: de Antilliaanse gulden is een vreemde valuta en onderhevig aan valutarisico.

Marike Kerbert

    • Marike Kerbert