Cramer steunde acties ‘Bluf!’

Het was in juni 1986 al een opmerkelijke advertentie: de ‘bekentenis’ van 178 personen en organisaties in de Volkskrant dat zij opdrachtgever waren van de nummers van actieblad Bluf! waarin documenten van Economische Zaken openbaar werden gemaakt. Met terugwerkende kracht is de advertentie nog opmerkelijker. Een van de ondertekenaars: „Jaqueline Kramer (voorz. Milieudefensie)”. Het gaat om de huidige minister van Milieu, Jacqueline Cramer (PvdA).

De inbraak en de publicatie van adressen van ambtenaren resulteerden onlangs in het vertrek van Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks).

Onder de kop ‘openbaren kan iedereen’ – refererend aan het artikel ‘inbreken kan iedereen’ waarin de adressen van ambtenaren werden gepubliceerd – onderstreepte Cramer cum suis het belang van Bluf! „Wij (...) ondersteunen de funktie die het Weekblad Bluf! nu al 4,5 jaar vervult door het publiceren van geheime dokumenten, die laten zien hoe het werkelijk toegaat in de Haagse Kringen.” De ondertekenaars wilden met hun ‘bekentenis’ vervolging van Bluf! voorkomen. Justitie onderzocht destijds opruiing en poging tot uitlokking van inbraak en diefstal door de onbekende redactie. „Wij verklaren hierbij de gezamenlijke opdrachtgevers te zijn van, en verantwoordelijk te zijn voor de uitgave van de nummers van Bluf! waarin de gewraakte documenten werden gepubliceerd (...)”, stelde de advertentie. Een aantal journalisten en juristen ondertekende de advertentie, onder wie Geert Mak, Gerard van Westerloo, Theo de Roos en Jurjen Pen. Cramer kon vanochtend geen commentaar geven.

De advertentie uit 1986 is te zien op nrc.nl/binnenland

    • Jeroen Wester