CDA, VVD, CU: kraakverbod

Kraken moet onder alle omstandigheden verboden worden. CDA, VVD en ChristenUnie willen kraken bestraffen als misdrijf. Zij hebben daarvoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Wie in zijn eentje een pand kraakt, kon al rekenen op een maximumstraf van vier maanden. Maar als iemand in groepsverband kraakt, daarbij mensen bedreigt, geweld pleegt en al eerder voor kraken veroordeeld is, kan de straf oplopen tot twee jaar en acht maanden, zo willen de initiatiefnemers. CU-fractievoorzitter Slob verwacht dat PVV, SGP en Rita Verdonk het voorstel zullen steunen.

Nu is kraken nog toegestaan als een gebouw langer dan een jaar heeft leeggestaan. Krakers zeggen dat hun activiteiten nodig zijn wegens de chronische woningnood. CDA, VVD en de ChristenUnie vinden kraken een ontoelaatbare aantasting van het eigendomsrecht. De „sterke toename van criminaliteit, intimidatie en geweld rondom de kraakpanden” is de directe aanleiding om nu met het wetsvoorstel te komen, schrijven de initiatiefnemers.

Gemeenten krijgen volgens het wetsvoorstel meer mogelijkheden om leegstand te bestrijden. Ze kunnen eigenaren van bedrijfspanden die langer dan een jaar leegstaan, verplichten huurders te accepteren. Gemeenten mogen volgens Slob wel aan het eigendomsrecht tornen.

CDA en ChristenUnie krijgen geen steun van coalitiepartner PvdA. Volgens Kamerlid Staf Depla (PvdA) kunnen de uitwassen van het kraken prima bestreden worden met bestaande wetgeving. De maatregelen in het wetsvoorstel om leegstand te bestrijden, zijn volgens Depla niet effectief.

Kraken: pagina 3