Zuid-Ossetië en Abchazië in Kosovo-traject

Het Russische parlement steunt onafhankelijkheid van de opstandige Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië. Het Kremlin wacht nog.

Beide huizen van het Russische parlement, de Federatieraad en de Staatsdoema, hebben vandaag in een spoedzitting unaniem resoluties aanvaard, waarin het Kremlin wordt opgeroepen tot erkenning van de onafhankelijkheid van de Georgische separatistische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië. De resoluties zijn niet bindend voor de Russische regering, aangezien volgens de Grondwet het parlement de president slechts mag adviseren. Wel kunnen zij dienen als wisselgeld voor de onderhandelingen van president Medvedev met het Westen over de afwikkeling van het conflict en de mogelijke toetreding van voormalige sovjetrepublieken tot de NAVO.

Russische analisten menen dat als het Westen voldoende garanties geeft voor de toekomstige veiligheid van Zuid-Ossetië en Abchazië en erkent dat het recente geweld veroorzaakt is door de Georgische president Saakasjvili, het Kremlin de erkenning van de onafhankelijkheid van de gebieden voor zich uit kan schuiven. Als het Westen die garanties niet biedt, dan kan het Kremlin zich gedwongen zien de onafhankelijkheid van de beide regio’s alsnog te erkennen. Rusland handelt op die manier zoals het Westen in februari deed bij de erkenning van de onafhankelijkheid van de Servische provincie Kosovo. Rusland was fel tegenstander van die erkenning.

Het Zuid-Osseetse parlement riep vrijdag de Russische president Medvedev en het Russische parlement op de onafhankelijkheid van zijn regio te erkennen. Als belangrijkste argument voor die erkenning werd aangevoerd dat na zeventien jaar van de facto onafhankelijkheid Zuid-Ossetië had bewezen een werkzame staat te kunnen zijn. Ook zei het Zuid-Osseetse parlement dat de regio na het gewapende conflict van de afgelopen weken niet meer in één staat met Georgië kan leven.

Het parlement van Abchazië en de Abchazische president Bagapsj dienden afgelopen donderdag een vergelijkbaar verzoek bij Moskou in. Zij deden een beroep op Rusland om na de erkenning van zijn onafhankelijkheid een militair bondgenootschap met Abchazië te sluiten, om toekomstige Georgische agressie uit te sluiten.

De presidenten van beide gebieden benadrukten in de Federatieraad vanochtend hun streven naar onafhankelijkheid. De Abchazische president Agapsj zei: „Noch Abchazië, noch Zuid-Ossetië zullen ooit onder Georgische heerschappij binnen dezelfde staat leven. We hebben meer politieke en juridische redenen dan Kosovo om onafhankelijk te worden. Als ik het over ‘wij’ heb, dan spreek ik over Zuid-Ossetië en Abchazië.” Federatieraadvoorzitter Mironov benadrukte in zijn openingstoespraak van de vergadering de door Georgië begane ‘genocide’ in Zuid-Ossetië.

Tot begin dit jaar huldigde het Kremlin hetzelfde standpunt over de erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië als het Westen. Maar die opstelling veranderde toen in maart het parlement een resolutie aannam waarin onafhankelijkheidsstreven zou worden gesteund indien Georgië de gebieden zou binnenvallen of lid zou worden van de NAVO.

Als het Kremlin gehoor geeft aan de resoluties van het parlement, dan kunnen Zuid-Ossetië en Abchazië naar de Verenigde Naties stappen om officiële erkenning aan te vragen. Hun onafhankelijkheidsstreven zal echter in de Veiligheidsraad stuiten op een veto van het Westen.

De enige mogelijkheid die de regio’s dan rest is erkenning zoeken bij een aantal losse staten, zoals met Kosovo ook is gebeurd. Ook bestaat de mogelijkheid dat alleen Rusland hun onafhankelijkheid erkent, zoals Turkije eerder deed met Noord-Cyprus.

    • Michel Krielaars