U vraagt, wij draaien

Shell wordt in Rob Wijnbergs column (nrc.next, 19 augustus) ”aperte mensenplichtenschendingen” ten laste gelegd. Hij schrijft dat Shell veel te weinig investeert in duurzame energie. Wijnberg vergeet dat elke euro die uitgegeven wordt aan de ontwikkeling van duurzame energie, niet meer kan worden geïnvesteerd in nieuwe olie- en gasvelden om de olieproductie op peil te houden. Daling van olieproductie zou leiden tot krapte op de oliemarkt en dus hogere brandstofprijzen en uiteindelijk minder welvaart. En wie in onze maatschappij gaat vrijwillig een keertje minder op vakantie om energie te besparen? Wijnberg misschien, die de energiemarkt vergelijkt met de opkomst van de computer. Hij gaat voorbij aan het feit dat de computer meer welvaart bracht; daarom had de maatschappij daar geld voor over. Een huis op groene stroom woont net zo comfortabel als op stroom van kolen en gas. Dus kiest men voor de goedkoopste optie.

Kritiek op Shell bevat nogal eens onwaarheden, zo ook in de column van Wijnberg. Shell stapte al in 1998 uit de Global Climate Coalition. Deze coalitie verwierp namelijk het Kyoto-verdrag terwijl Shell hier juist achter stond. Shells hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag en niet Londen, zoals Wijnberg stelt. Het exorbitante olieverbruik van de maatschappij zou je inderdaad een mensenplichtenschending kunnen noemen, maar dit volledig op het conto van Shell toeschrijven, lijkt een uitvlucht om zelf maar niets te hoeven doen. Als men zijn olieverbruik vermindert, daalt de olievraag en kan de ontwikkeling van duurzame energie toenemen.

    • Jim Kusters Papendrecht