Obama kiest voor de ervaring

Zaterdag maakte Obama zijn keuze voor Joe Biden als vicepresidentskandidaat bekend. Diens ervaring kan hem helpen in Washington, maar is ook een zwakte.

Joe Biden Foto AFP US Democratic vice-presidential candidate Delaware Senator Joe Biden smiles after being introduced by presidential candidate Illinois Senator Barack Obama during a rally presenting the Democratic presidential ticket in Springfield, Illinois, on August 23, 2008. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand AFP

Met de keuze voor Joe Biden als running mate heeft Barack Obama het model overgenomen waarmee George W. Bush in 2000 de verkiezingen won. Bush koos destijds voor Dick Cheney, een man die in diverse functies de binnenwereld van de politiek in de Amerikaanse hoofdstad op zijn duimpje kende. Gelegd naast Bush’ gebrek aan ervaring – hij was alleen gouverneur in Texas geweest – werd dat gezien als Cheney’s grootste kwaliteit.

Ook in het geval van Biden is ervaring zijn belangrijkste kwaliteit. Zaterdag, tijdens hun eerste gezamenlijke campagneoptreden, in Springfield, Illinois, presenteerde Obama hem als „een staatsman met een scherp beoordelingsvermogen” die „klaar is om in te vallen en president te zijn”. Ook tijdens de Democratische conventie, die vandaag in Denver, Colorado, begint, zal Bidens lange staat van dienst worden benadrukt.

Biden trad in 1972 toe tot de Senaat, amper 30 jaar oud, en heeft sindsdien in een groot aantal rollen – voorzitter van de commissie justitie, voorzitter commissie buitenlandse zaken – het politieke spel meegespeeld.

Het belang van die ervaring moet niet worden onderschat. In de hypersnelle nieuwscycli van de 21ste eeuw is weinig aandacht meer voor de wijze waarop wetgeving in Washington tot stand komt. Voorstellen van een president krijgen aandacht, daarna verliezen media hun belangstelling.

Maar wetgeving wordt pas van kracht als een president erin slaagt zich staande te houden in het stroperige proces dat volgt – overleg in commissies, de invloed van de bureaucratie, de rol van lobbyisten, compromisvorming in het Congres, het paaien van afvallige partijgenoten. Net als Cheney heeft Biden veel ervaring met dit soort werk. Daardoor zou hij een president Obama – met slechts drie jaar ervaring als senator – voortreffelijk kunnen bijstaan.

Vervolg Biden: pagina 4

Ervaring is ook Bidens grootste zwakte

Biden

Vervolg Biden van pagina 1

Zijn ervaring is tegelijk Bidens grootste zwakte. Het zal voor Republikeinen niet ingewikkeld zijn over te brengen dat hij moeilijk kan worden gepresenteerd als een kandidaat die ‘verandering’ representeert. Biden (66) heeft meer dan de helft van zijn leven (36 jaar) in de Senaat gezeten. Zaterdag zei Obama dat Biden „jarenlang voor verandering in Washington heeft gezorgd, maar dat Washington hem niet heeft veranderd”.

Een andere zwakte die aandacht zal krijgen is dat Biden te graag praat. In het verleden is hij vaak in de problemen gekomen als gevolg van slordig geformuleerde bijzinnen. Daar staat tegenover dat hij sterk is in televisiedebatten.

Nog een kwetsbaarheid van Biden is dat hij de invasie van Irak in 2003 steunde. Sinds enkele jaren propageert hij een opdeling van dat land in drie autonome gebieden van Koerden, sunnieten en shi’ieten. Een omstreden idee, mede omdat het volgens deskundigen de burgeroorlog nieuw leven in zou kunnen blazen.

Biden wordt ook door Republikeinen gezien als autoriteit op het terrein van buitenlandse politiek. Zijn kennis van defensie en nationale veiligheid is daarentegen minder groot.

De katholiek Biden werd, net als Hillary Clinton, geboren in Scranton, Pennsylvania, in een milieu van laaggeschoolde blanke arbeiders. Ondanks zijn vele jaren in Washington geniet hij nog steeds een grote populariteit in die groep. Obama is er tot nu toe amper in geslaagde diezelfde groep voor zich te winnen. Zaterdag noemde Obama Biden „een leider [...] die de dromen van arbeiders altijd op de eerste plaats zet”.

Drie video’s met Biden om te bewaren: nrc.nl/race08

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Clinton

In het artikel Obama kiest voor de ervaring (25 augustus, pagina 1) staat dat Hillary Clinton is geboren in Scranton , Pennsylvania. Clinton werd geboren in Chicago.

    • Tom-Jan Meeus