Ministerie laat weten: wasberen zijn momenteel geen bedreiging

De ongeveer tien wasberen in Nederland vormen geen bedreiging voor de samenleving. Dat heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt. Het ministerie liet onderzoek doen toen vorige maand bleek dat Duitse wasberen Nederland waren binnen getrokken. Het leverde alarmerende berichten in de media op over gevaren voor weidevogels en kinderen.

Conclusie van het ingehuurde adviesbureau: „In de huidige aantallen vormen wasberen geen risico voor de biodiversiteit, landbouw of volksgezondheid.” Het tiental dieren dat nu in Nederland gezien wordt zal niet snel groeien, denken de adviseurs. Het bureau „verwacht de komende tien tot twintig jaar geen gevestigde populatie wasberen in Nederland”.

Maar waakzaamheid is geboden. Want Nederland heeft veel plekjes waar wasberen zich thuis kunnen voelen. Worden er geen maatregelen genomen, dan zou de wasbeer „over circa 15 jaar vaker in Nederland kunnen voorkomen”. Wat kan de overheid doen? Het adviesbureau suggereert „de meest effectieve methode voor populatiebeheer” toe te passen: De dieren met lokvoer uit de vrije natuur verwijderen.

De wasbeer is een zogenaamde ‘exoot’, een diersoort die niet oorspronkelijk Nederlands is. Hij zou daarom ecosystemen kunnen verstoren. In Duitsland blijkt de wasbeer onuitroeibaar en komt hij plaatselijk veel voor. Uit de Duitse ervaringen blijkt overigens dat ook met grotere aantallen „de effecten met betrekking tot veterinaire risico’s, economische - en ecosysteemschade gering” zijn.

Het ministerie blijft toch alert: niet alleen zal het voortplantingssucces van de wasberen worden gevolgd, de ambtenaren „nemen het advies mee bij beleidsontwikkeling”.