Hoezo, `mislukt`?

Dat de legalisering van prostitutie is `mislukt` (commentaar nrc.next, 22 augustus) is te kort door de bocht. Misstanden in de branche zijn niet uitgebannen maar daarmee is de beëindiging van de strafbaarheid nog niet verwerpelijk. Het politierapport Schone Schijn geeft overtuigend aan wat er mis lijkt te zijn. De rechterlijke macht kan nu, aan de hand van de `Sneep`-zaak, harde conclusies trekken.

    • Albert Appelo Groningen