Cramer verdedigt steun voor milieuorganisaties

Minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA) sluit niet uit dat zij de subsidie aan milieuorganisaties stopzet, als deze op „ondemocratische wijze” het maatschappelijke debat voeren. Cramer reageert daarmee op kritiek op de overheidssubsidiëring aan milieuorganisaties. Regeringspartij CDA heeft onlangs Cramer gevraagd de steun aan milieuorganisaties onder de loep te nemen, na een omstreden onderzoek van Milieudefensie over ‘fout hout’.

Voorzitter Bernard Wientjes van ondernemersorganisatie VNO-NCW betitelde in De Telegraaf de organisatie als een „dogmatische, ondemocratische actiegroep”. Hij roept de overheid op de steun aan Milieudefensie stop te zetten.

Cramer verdedigt in een verklaring de steun aan milieuorganisaties door haar ministerie. Volgens de minister, die in de jaren tachtig enkele jaren bestuursvoorzitter van Milieudefensie was, spelen zij een belangrijke rol om burgers te interesseren voor milieu en te betrekken bij het milieubeleid.

Maar bij eenzijdige en onvolledige informatie en het op ondemocratische wijze voeren van het maatschappelijke debat „moeten we als rijksoverheid zeer kritisch zijn”, schrijft Cramer. In dat geval zal zij dit met de milieuorganisatie waarom het gaat bespreken. „En uiteindelijk, als deze eenzijdigheid of onvolledigheid in het debat voortduurt, kan dit leiden tot stopzetting van de subsidie.”

Volgens de minister zijn milieuorganisaties niet totaal afhankelijk van overheidssubsidies, zoals wel wordt gedacht. De steun is vooral bedoeld voor specifieke projecten, en niet voor het in stand houden van de organisatie, schrijft Cramer. Een woordvoerder van Cramer kon niet zeggen hoeveel subsidie het ministerie verleent aan milieuorganisaties.

Directeur Frank Köhler van Milieudefensie zegt het met eens te zijn. Organisaties die eenzijdige en onvolledige informatie geven en ondemocratische methodes hanteren, moeten geen subsidie krijgen. Milieudefensie maakt zich volgens Köhler daaraan nooit schuldig. (ANP)