Conflict politie Zeeland laait op

De politiebonden willen dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) ingrijpt in het conflict bij het politiekorps Zeeland. Daarbij staat de positie van korpsbeheerder Koos Schouwenaar, burgemeester van Middelburg, op het spel. De ondernemingsraad (OR) van het regiopolitiekorps Zeeland heeft het vertrouwen in hem opgezegd.

De OR en de bonden willen onafhankelijk onderzoek naar het vertrek van voormalig korpschef Fup Goudswaard. Die werd vorige maand uit zijn functie gezet nadat de veiligheidsdienst AIVD had geweigerd hem een ‘verklaring van geen bezwaar’ te verstrekken, vanwege integriteitsrisico’s.

Onafhankelijk onderzoek moet volgens de politiebonden en de OR uitwijzen wat de rol van Schouwenaar is geweest bij het functioneren van de gewezen politiechef. Volgens betrokkenen bij het conflict moet dan ook duidelijk worden of Schouwenaar al langer op de hoogte was van de integriteitsrisico’s rond de korpschef en waarom hij daarover als korpsbeheerder niet eerder aan de bel heeft getrokken.

Goudswaard zou dergelijk onderzoek in eerste instantie hebben afgewezen en vervolgens niet bereid zijn geweest dat onafhankelijk te laten doen. Het conflict liep verder op toen bleek dat Goudswaard als beoogd interim-korpschef J. Visser wil aanstellen. Visser, plaatsvervangend korpschef van de Rotterdamse politie, is recentelijk ook niet gescreend door de AIVD. Dat gebeurde voor het laatst in 1996, terwijl screenings voor dergelijke functies iedere vijf jaar herhaald moeten worden.

Vanochtend bespraken de Zeeuwse burgemeesters het conflict. Als zij er niet uitkomen, kan Ter Horst ingrijpen. Zij heeft sinds begin dit jaar de bevoegdheid om de korpsbeheerder in een politieregio uit zijn functie te ontheffen en een van de andere burgemeesters in de provincie aan te wijzen.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Goudswaard

In het bericht Conflict politie Zeeland laait op (25 augustus, pagina 1) wordt in de laatste twee alinea’s korpschef Fup Goudswaard genoemd. Dit had korpsbeheerder en burgemeester Koos Schouwenaar moeten zijn.