10 mln extra voor slimme leerlingen

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs, PvdA) stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op basisscholen. Scholen worden uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen voor onderwijsprogramma’s voor deze groep. Een commissie gaat beoordelen welke worden gehonoreerd, zo zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Het onderwijs aan hoogbegaafden op scholen is thans veelal niet uitdagend genoeg, zegt de woordvoerder. „Er wordt al wel heel veel gedaan voor zwakke leerlingen in het basisonderwijs. En dat is natuurlijk heel goed. Maar de bovenkant van de markt heeft ook extra aandacht nodig.”

Het ministerie zegt dat het extra geld mede een antwoord is op een verslag van de Onderwijsraad uit februari vorig jaar. Daarin werd gesteld dat circa 15 procent van alle 1,5 miljoen basisschoolleerlingen presteert onder het niveau dat ze met hun intelligentie moeten kunnen halen. Vooral autochtone leerlingen van laagopgeleide ouders hebben daar last van, net als leerlingen van Turkse afkomst en hoogbegaafden. Dertig procent van de hoogbegaafden (in totaal zijn er naar schatting rond de 40.000 hoogbegaafde kinderen in Nederland) presteert onder zijn of haar niveau.

Nora Steenbergen, projectleider van het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling, is blij dat het extra geld is gevonden. Niet dat het nu zo veel is, maar het gaat ook om de „erkenning van het probleem”, zegt zij.

Volgens haar is er nog geen eenduidige aanpak in Nederland hoe het beste om te gaan met hoogbegaafden. Er zou onderzoek moeten worden gedaan naar wat het beste werkt.

Wel is al bekend, zo blijkt onder meer uit Amerikaans onderzoek, dat het heel belangrijk is dat hoogbegaafde kinderen afwisselend tussen ‘gelijkgestemden’ en ‘niet-gelijkgestemden’ les krijgen. Scholen voor louter hoogbegaafden zijn dus niet de beste oplossing. Momenteel heeft ongeveer 5 procent van de scholen zogenaamde ‘plusklassen’ voor hoogbegaafden. Er zijn ook commerciële bureaus die extra activiteiten aanbieden voor deze groep kinderen.