Wilt u dit lezen? 9

Er bleven maar reacties binnenkomen op het artikel `Wilt u dit lezen?` over experimenten betreffende de vrije wil (Wetenschap, 5 juli). Ik wil aan de discussie (misschien als hekkensluiter) toch ook nog een bijdrage leveren.

Ik heb altijd de volgende zienswijze gehuldigd: Elke actie, ja zelfs elke deelactie van de mens is een gevolg van een impuls die hij ontvangt. Meestal is dat een impuls van buitenaf (een gebeurtenis, of iemand zegt iets) maar het kan ook een reactie zijn op iets dat in onze hersenen is opgeslagen en dat door zo'n impuls wordt losgemaakt. Hóe we reageren wordt volledig bepaald door ons karakter, dat weer een product is van erfelijkheid, opvoeding en milieu.

Volgens deze zienswijze is er geen sprake van een vrije wil zoals bijv. in bijbelse zin.

Sommige mensen reageren hierop door te concluderen: O, dus je kan de gemeenste misdadigers niets kwalijk nemen. Onzin, je moet ze juist straffen om ze die nieuwe impuls van buitenaf te geven.

Of dat helpt, staat nog te bezien, maar je bent wel sociaal verplicht het te doen.

    • Hans Sleutelberg Papendrecht