Openhaardchemie

Hout branden is toch echt wel wat moeilijker dan het in een antwoord op de Next question (NRC, 7 augustus) stond.

De echte vraag is: hoe krijg je die houtmoleculen in de toestand waarin ze met zuurstof reageren.

Als je een lucifer bij een blok hout houdt wordt het echt geen openhaardvuur.

Het is een tweestaps proces: pyrolyse (verhitten) is een proces waarbij houtmoleculen in kleinere uiteenbreken.

Hierbij worden ze gasvormig. Dat gaat pas goed als het echt warm is, daarom is een open haard niet zo efficiënt. In een gesloten kachel gaat het beter. De gasvormige moleculen kunnen vervolgens met zuurstof reageren.

Het verbrandingsproces in een open haard is verre van ideaal. Behalve water en CO2 worden veel andere moleculen gevormd, waaronder koolmonoxide en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK`s).

    • Titia Meuwese Per Email