Mogen de voeten nu wel of niet op de bank? 1

Theodore Dalrymple legt uit waarom je je voeten niet op de treinbank mag leggen (Opiniepagina, 16 augustus) . Hij komt tot de conclusie dat er geen doorslaggevende redenen zijn te bedenken waarop een verbod gebaseerd zou kunnen zijn. De ongepastheid hiervan is niet gebaseerd op argumenten, maar op een functioneel vooroordeel. Toch zou ik willen opwerpen dat er wellicht één autoriteit is die met recht mag eisen dat de voeten van de bank moeten: de treinconducteur. Artikel 11.7 van de algemene voorwaarden van het NS reglement stelt namelijk dat: `de Reiziger [...] verplicht [is] gedurende de rit één van de voor de Reizigers bestemde zit- of staanplaatsen in te nemen.` Het treinkaartje geeft je dus recht op één zitplek, tenzij je er ook één voor je voeten hebt gekocht.

    • Michael Pavicic