Mix van energiebronnen is gewenst in Nederland

A.C. de Goederen heeft in zijn reactie op mijn artikel over de opslag van nucleair afval de twee centrale punten van mijn betoog niet goed begrepen (Opiniepagina, 13 augustus). De Goederen wijst op de huidige stand van de techniek, terwijl ik het over de toekomstige stand van de techniek en, cruciaal, de menselijke factor had. Neem bijvoorbeeld kernenergie. Het idee dat materie gelijk is aan energie en dat met die kennis gruwelijke wapens gemaakt zouden kunnen worden, is iets wat ruim honderd jaar geleden volstrekt buiten het voorstellingsvermogen van de wetenschap viel. En zo is er nu volstrekte onzekerheid over welke technieken onze nakomelingen over honderd jaar, laat staan duizenden jaren, kunnen toepassen om dat opgeslagen radioactieve afval weer op te graven en aan te wenden (waarbij het eerste wellicht niet nodig is voor het tweede). Dat er altijd kwaadwillenden zullen zijn, is echter iets waar we helaas wel zeker van kunnen zijn.

Verder heb ik niet gezegd dat we volledig op zonne-energie in moeten zetten. Ik zeg juist dat een mix van energiebronnen beter is, waarvan kernenergie één van de opties is. We zitten nu met problemen die veroorzaakt zijn (en worden) doordat we ooit volledig ingezet hebben op één enkele energiebron. En die fout moeten we niet weer maken. Het aandeel van kernenergie hebben we al ontwikkeld (daar zijn al honderen miljarden in geïnvesteerd). Nu wordt het tijd daar andere alternatieven aan toe te voegen. Zonne-energie was slechts een voorbeeld.

    • Dirk van der Made