Stemming over de economie veert een beetje op

Het vertrouwen van consumenten in de economie is in augustus iets opgeveerd ten opzichte van vorige maand. De vertrouwensindex steeg met 4 punten van -31 naar -27.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. In juli zakte het vertrouwen nog fors, en boekte het CBS de op één na grootste daling sinds de vertrouwensmeting begon.

Consumenten waren in augustus vooral minder pessimistisch over het economisch klimaat. De eigen financiële situatie beoordeelden ze ook minder negatief dan in juli, waardoor de koopbereidheid iets verbeterde. Dat neemt niet weg dat het vertrouwen nog steeds zeer laag is.

De verbeterde stemming over het economisch klimaat in augustus is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan het minder negatieve oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Op de economische ontwikkelingen in de afgelopen twaalf maanden kijken de consumenten even pessimistisch terug als in juli. Augustus is inmiddels de twaalfde maand op rij dat pessimisme over de economische situatie de overhand heeft.

De koopbereidheid van consumenten nam ook iets toe in augustus. Dit komt doordat ze minder somber waren over de financiële situatie van hun eigen huishouden.  Vooral de directe financiële toekomst werd minder negatief beoordeeld. In juli was nog sprake van een forse afname van de koopbereidheid.

Dat werd toen voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat consumenten het een veel minder gunstig tijdstip achtten voor het doen van grote aankopen. In augustus zijn ze hierover nauwelijks van mening veranderd. De bereidheid grote aankopen te doen wordt door veel economen beschouwd als het meest significante deel van de meting van het consumentenvertrouwen.

Eerder deze week bleek ook in Duitsland de zogenoemde ZEW-vertrouwensindex licht te zijn gestegen. Deze index meet vooral het vertrouwen van beleggers.