Luisterde iedereen nu maar eens naar GroenLinks

Wijnand Duyvendak: Klimaatactivist in de politiek. Bert Bakker, 175 blz. € 14,95

Wijnand Duyvendak: Klimaatactivist in de politiek. Bert Bakker, 175 blz. € 14,95

Dat Wijnand Duyvendak niet van geweld houdt, hebben we de afgelopen weken, waarin de voormalige milieuactivist na veel rumoer besloot terug te treden als Tweede Kamerlid voor GroenLinks, vaak te horen gekregen. Ook in zijn nu verschenen boek Klimaatactivist in de politiek spreekt hij zijn afkeuring uit over het gebruik van geweld.

De geweldloos bedoelde strijd van Wijnand Duyvendak uit de jaren tachtig wordt nu met andere doelen voortgezet. Vocht hij vroeger voor een beter milieu, nu maakt hij zich sterk tegen de opwarming van de aarde. ‘De klimaatcrisis heeft me veranderd’, schrijft hij. ‘Ik ben er nog ,,groener’’ door geworden. Ik ben me er sterker bewust van geraakt dat we dansen op de rand van de vulkaan – dat ons nog tien of vijftien jaar rest om de klimaatverandering te keren.’

Het boek is grotendeels een aanklacht tegen de volgens Duyvendak onverantwoord slappe houding van vooral politici tegenover de ‘tikkende tijdbom’ die de uitstoot van CO2 onder onze planeet legt. Het zijn niet de spannendste passages uit het boek. Met een vloed aan voorbeelden en cijfers wil Duyvendak aantonen hoe onrustbarend ver de klimaatcrisis inmiddels is voortgeschreden. Het ijs op de Noordpool en in de gletsjers smelt sneller dan gedacht. Extreme droogte teistert vele landen. ‘Als we de uitstoot van CO2 niet snel terugbrengen zetten we de toekomst van onze beschaving op het spel.’

Nederlandse politici worden op hun nummer gezet. Ze verzinnen afleidingsmanoeuvres, schuiven besluiten voor zich uit en goochelen met cijfers om toch maar vooral geen pijnlijke maatregelen te hoeven nemen. ‘Het klimaatbeleid is in Nederland tot nu toe nog heel sterk bühnepolitiek. Er wordt veel over gepraat, maar gehandeld wordt er nog weinig. Zodra de plannen concreet worden is de weerstand direct groot.’ Luisterde iedereen maar eens naar GroenLinks, dan zou de wereld nog gered worden.

De toon is niet erg aanstekelijk. In het eerste kwart van het boek vertelt Duyvendak smakelijk over hoe hij als bleke student in het Amsterdamse krakerswereldje terecht kwam, nadat hij zich aanvankelijk had verveeld met getheoretiseer over de klassenstrijd. Maar als ‘klimaatactivist’ is Wijnand Duyvendak klagerig, en op het saaie af, want echt kwaad lijkt hij zich ook weer niet te maken op al die slappe voormalige collega’s in het parlement. Hij begrijpt hun houding maar al te goed.

Om aan de politieke lethargie te ontsnappen, komt hij bovendien weer met buitenparlementaire actie op de proppen. Want nee, het is kennelijk veel te moeilijk om vanaf saaie kamerbankjes politici in Nederland te bewegen in actie te komen. En nee, we kunnen niet wachten tot de wereldleiders eindelijk afspraken maken om een klimaatcrisis af te wenden. Het moet ook ‘van onderop’ komen; minder vliegen, meer groene stroom, en minder vlees eten. IKV en Pax Christi worden uitgenodigd mee te doen. ‘Het is toch niet voorstelbaar dat de kerken buiten de strijd tegen de klimaatverandering blijven?’ Burgers moeten meedoen ‘om zo gezamenlijk de druk op de politiek te vergroten om de noodzakelijke maatregelen te nemen.’ Het is alsof je een braaf links pamflet uit de jaren zeventig zit te lezen.

Als de klimaatcrisis zo ernstig is, dan graag een onsje minder geklaag over gebrek aan leiderschap, en wat meer charisma bij parlementariërs van GroenLinks, als die het allemaal zo goed weten. Zodat andere politici worden overtuigd van de noodzaak om strenge, impopulaire maatregelen te nemen. Tot heil en zegen van ‘onze planeet’ en ‘onze kinderen’.

Arjen Schreuder

    • Arjen Schreuder