Inspectie kritiseert gasthuis

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort heeft bij de verandering van het reanimatiebeleid geen ernstige onzorgvuldigheden begaan. Het gevoerde ‘nee tenzij’- beleid is echter niet gebruikelijk bij verzorgingshuizen. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag laten weten.

De inspectie heeft toch kritiek op de handelswijze van het Amersfoortse gasthuis. De inspectie noemt de brief, die alle bewoners van het verzorgingshuis kregen toegestuurd, onzorgvuldig geformuleerd. In die brief stond dat de kwaliteit van het leven van oudere mensen ernstig achteruit zou kunnen gaan na reanimatie. De zeventigplussers konden vervolgens aangeven of zij in de toekomst wel of niet gereanimeerd zouden willen worden. Volgens de IGZ wekte de directie in de brief de indruk dat reanimatie bij personen boven de zeventig die verschillende aandoeningen hebben, niet zinvol is. „Dit is onjuist en kan niet wetenschappelijk onderbouwd worden”, aldus de inspectie.

Het al dan niet reanimeren is een individuele beslissing van een bewoner, meent de IGZ. Een zorginstelling moet weten of de bewoner gereanimeerd wil worden; dat moet in het zorgdossier zijn vastgelegd. De bewoner moet hierover wel goed geïnformeerd zijn.

Het gasthuis heeft het beleid tijdelijk opgeschort.