Fonds zet met subsidie podiumkunst op z’n kop

Het nieuwe fonds dat de subsidies voor de podiumkunsten verdeelt, gaat drastisch ingrijpen in de sector. Van de 141 muziekensembles, toneelgroepen en festivals die rijkssteun krijgen, verliezen er 59 hun subsidie. Dat blijkt uit het besluit over de vierjarige landelijke theater- en muzieksubsidies voor de periode 2009-2012, dat het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK) gisteren bekendmaakte. De lijst die het Fonds heeft opgesteld, is de definitieve beslissing over de verdeling van de subsidies. Kunstinstellingen kunnen in beroep tegen de procedure, maar niet tegen de beslissing zelf.

Voor de meeste gezelschappen waarvan de subsidie volgend jaar wordt geschrapt, leidt dit tot opheffing. De miljoenen die hiermee vrijkomen, worden verdeeld onder 36 nieuwe groepen en de 82 ‘oude’ instellingen die wel rijkssteun blijven krijgen. Het gemiddelde subsidiebedrag per instelling stijgt met ruim 20 procent.

Het besluit van het nieuwe fonds markeert de start van een nieuw subsidiestelsel. Vanaf 1 januari subsidieert minister Plasterk alleen rechtstreeks de instellingen die hij van belang acht voor de Nederlandse cultuur. Zij worden ondergebracht in de zogenoemde ‘basisinfrastructuur’. Alle andere instellingen moeten hun geld eens in de vier jaar aanvragen bij de fondsen. Het idee van de tweedeling is dat de minister voortaan voor de continuïteit van de grote culturele voorzieningen zorgt en de fondsen voor de doorstroming van kleinere gezelschappen.