`Corruptie Nederland te licht bestraft`

Rotterdam. De strafmaat voor corruptie en omkoping in Nederland is te laag en niet in lijn met de richtlijnen van de Raad van Europa. Dat concludeert de GRECO, een werkgroep van de Raad van Europa, in een evaluatie van het Nederlandse anti-corruptiebeleid. Voor omkoping in de private sector geldt in Nederland een maximale straf van één jaar, in de publieke sector twee jaar.