Afwijzing van moslim terecht

De gemeente Rotterdam heeft in 2005 terecht een sollicitant afgewezen die uit religieuze overwegingen weigert vrouwen een hand te geven. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam bepaald. De orthodoxe moslim solliciteerde naar de functie van klantmanager bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (NRC)