Weigering baan moslim terecht

Rotterdam, 21 aug. De gemeente Rotterdam heeft drie jaar geleden terecht een sollicitant afgewezen die uit religieuze overwegingen weigerde vrouwen een hand te geven. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam bepaald. De man, een orthodoxe moslim, solliciteerde naar de functie van klantmanager bij de gemeentelijke dienst Sociale Zaken. Pagina 3