Na de kritiek in Amsterdam, het applaus in Brussel

De veelgeplaagde top van Fortis gaf gisteren tekst en uitleg aan de Belgische aandeelhouders. Kritiek bleef grotendeels uit. President-commissaris Lippens straalde.

M. Lippens. Foto’s Bart Dewaele Fortis informatiesessie in Bozar: Maurice Lippens Dewaele, Bart

Op één punt wonnen de Belgen, zo concludeerde dagvoorzitter Paul d’Hoore na drie uur en een kwartier met recht. „De avond hier duurt nu al langer dan die in Amsterdam. We kloppen de Hollanders.” En toen zou de tweede informatieve bijeenkomst van Fortis voor bezorgde aandeelhouders nog bijna een half uur duren.

Maandagavond liep de eerste openbare verantwoordingssessie door de top van de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar na een kleine drie uur ten einde. De aanwezige aandeelhouders, en een enkele klant, versloegen de Nederlanders ook op de presentielijst: 350 tegen 150.

Voor het overige was de editie gisteravond in Brussel, in termen van aandeelhouderswoede, een zwakkere variant. Hier en daar kritisch, zeker, maar veel minder fel en zeker minder doortastend. De twee hoogste bazen van het geplaagde concern stelden zich opnieuw kwetsbaar en openhartig op. De zaal maakte het president-commissaris Maurice Lippens en bestuursvoorzitter Herman Lippens nooit echt lastig.

De opzet van de avond in de theaterzaal van het Paleis voor Schone Kunsten was dezelfde als die in de Amsterdamse Theaterfabriek. Een van televisie bekende moderator hield een ingestudeerd interview met de topmannen. Daarbij werd heel wat gras voor de voeten van het publiek weggemaaid, maar serieus doorvragen over de plotselinge kapitaalsmaatregelen van eind juni, het opstappen van topman Votron, en de overnameprijs van ABN Amro was er niet bij.

Lippens greep opnieuw het moment om met zijn mea culpa te komen, waarin hij begrip opbracht voor de pijn die aandeelhouders hebben gevoeld door de gedaalde waarde van hun investering. Over het voor sommige aandeelhouders onbegrijpelijke vertrek van financieel bestuurder Mittler stelde voormalige VRT-journalist d’Hoore geen vragen.

De ruime gelegenheid om dat wel te doen liet het publiek vervolgens liggen. Circa 35 mensen zochten de microfoon. De meeste bijdragen waren uitingen van bezorgdheid over de financiële gezondheid van Fortis en over de toekomst. „Wat gebeurt er als het bedrijf over de kop gaat”, vroeg een dame uit Tervuure die veertig jaar „hard” voor het bedrijf had gewerkt. „Hoeveel geld krijgen we dan terug? 20.000 euro, 50.000 of 100.000?” De heren achter de tafel gingen wijselijk niet in op dit doemscenario. Verwilst: „Fortis is een gezond en stabiel bedrijf, mevrouw. Kijkt u naar onze halfjaarcijfers. Dit bedrijf maakte in een moeilijke tijd winst van 1,6 miljard.” Dank u, sprak mevrouw geemotioneerd, „maar u hebt mij niet overtuigd”.

Inhoudelijk leek het vragenuur met beleggers geregeld op een exposé over de jaarrekening. Verwilst, voormalig hoogleraar economie, nam geduldig de tijd om technisch in te gaan op vragen over de schuldenpositie, het solvabiliteitsplan van eind juni, de boekwaarde van de ABN Amro-belangen en de gevolgen van de kredietcrisis. De aansporing van een kritische Nederlandse belegger dat „het niet te gezellig moet worden” naast zich neerleggend, nam de zaal in het algemeen genoegen met het college van de tijdelijk bestuursvoorzitter. „Dank u zeer voor uw uitleg, meneer Verwilst”, klonk het beleefd.

Belangrijk verschil met de bijeenkomst van maandag was dat bepaalde belangenbehartigers van kleine aandeelhouders verstek hadden laten gaan. Waar de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB) eindeloos doorvroeg over het gevoerde beleid en sommige pijnlijke maatregelen, waren de Belgische clubs Deminor en Test-Aankoop afwezig. Deminor had vooraf verklaard achter de schermen eigen lijntjes met Fortis te hebben. Consumentenorganisatie Test-Aankoop zei geen zin te hebben in een „praatbarak”. Beide organisaties dringen, met de VEB, aan op een bijzondere aandeelhoudersvergadering, waarbij het Fortis-bestuur formeel verantwoording zou moeten afleggen.

Deminor en Test-Aankoop hebben zich veel rigoureuzer geuit dan de VEB; zij eisen het vertrek van Lippens. Dit tot afschuw van sommige aanwezigen gisteren. „Laat Test-Aankoop zich bezig blijven houden met het vergelijken van frigo’s”, zei een geïrriteerde „brave huisvader”.

De positie van Lippens kwam niet in gevaar. Integendeel. Door sommige sprekers werd hij bedankt en gefeliciteerd voor zijn inzet en zijn doorzettingsvermogen. Deze loftuiting werd, niet voor het eerst op de avond, gevolgd door applaus. Lippens straalde. „Ik dank u. You make my day.”

    • Philip de Witt Wijnen