BAA moet luchthavens afstoten

Toen de Britse luchthavenbeheerder BAA in juni 2006 werd overgenomen tegen een marktwaarde van 19 miljard pond (24 miljard euro), waren de omstandigheden op de kredietmarkten een stuk prettiger dan nu. Waarschijnlijk moet BAA binnenkort een groot deel van zijn bezittingen gedwongen verkopen. Kan dit een geval worden waarin enerzijds te veel is betaald en anderzijds straks te weinig wordt ontvangen?

De Britse mededingingsautoriteit heeft besloten dat BAA drie luchthavens moet afstoten, waaronder twee in Londen – in de praktijk betekent dat Gatwick en Stansted. De uitspraak is nog niet definitief en de timing van een eventuele verkoop is onzeker, maar er snuffelen toch al bieders rond. In de wereld van de geprivatiseerde infrastructuurbelangen komen bezittingen als deze niet vaak op de markt.

Schaarste is in goede tijden gewoonlijk meer waard dan in slechte. Maar zelfs twee jaar geleden, toen de kredietmarkten nog volop bloeiden, riep de premie van 25 procent ten opzichte van BAA’s zogenoemde ‘Regulated Asset Base’ (RAB), die door een consortium onder leiding van het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial werd neergeteld, al vragen op. Een noodzakelijke herfinanciering, het luchthavenbeheer en de toezichthouder vertegenwoordigden allemaal aanzienlijke risico’s.

Gebleken is dat de eerste twee jaren niet zo fantastisch zijn geweest voor het nieuwe BAA. De herfinanciering is traag op gang gekomen en duur geweest, de opening van Terminal 5 op Heathrow was aanvankelijk een fiasco en de economische toezichthouder CAA heeft het op basis van de RAB goedgekeurde rendementspercentage gekortwiekt.

Maar zolang de omstandigheden op de kredietmarkten niet verder achteruitgaan, zou Ferrovial er niet veel slechter mogen uitkomen. Er zou zelfs ruimte voor een biedingsstrijd kunnen zijn, want de luchthavens zijn niet te groot voor infrastructuurfondsen. Op Gatwick, het grootste vliegveld van de drie, bedroeg de RAB begin dit jaar 1,5 miljard pond (1,9 miljard euro).

Een bieder zou zich ook kunnen laten verleiden door de lange klachtenlijst van de mededingingsautoriteit over de aanpak van BAA. Een dynamischer management zou kunnen worden beloond door tevredener passagiers, luchtvaartmaatschappijen – en toezichthouders. Dat kan resulteren in een hoger rendement op de oorspronkelijke investering.

Voor de aandeelhouders van het met zware schulden kampende Ferrovial kan het vooruitzicht van een paar miljard euro minder schuld een compensatie vormen voor eventueel geleden koersverlies. De aandelenkoers, die dit jaar scherp is gedaald, bewoog nauwelijks na de bekendmaking van het nieuws over de gedwongen verkoop.

    • Edward Hadas