Animo voor lerarenvak neemt toe

De animo voor het lerarenvak op middelbare scholen lijkt te groeien. Dit jaar hebben zich tot nu toe 7.240 studenten gemeld bij de hbo-opleiding tot leraar, 15 procent meer dan vorig jaar.

Dit blijkt uit cijfers van de InformatiebeheerGroep in Groningen. Een verklaring voor de stijging heeft de IB-Groep niet. Het ministerie van Onderwijs vermoedt dat onder meer de voorgenomen versnelling in salarisstijging het vak aantrekkelijker maakt.

Op de pabo, waar studenten worden opgeleid tot leraar voor een basisschool, hebben zich nu juist minder studenten gemeld dan vorig jaar en veel minder dan in 2006. Nu hebben 8.392 studenten zich ingeschreven op een pabo, in 2006 waren dat er 9.704. Overigens staat niet vast dat alle ingeschreven studenten de opleiding echt volgen of afmaken.

Of door de toegenomen belangstelling het toekomstige lerarentekort, een gevolg van onder meer de vergrijzing, wordt verholpen, is onduidelijk, volgens het ministerie van Onderwijs. Uit zijn cijfers blijkt dat er over twee tot vier jaar (als deze studenten klaar zijn) elk jaar 5.000 voltijdbanen vrijkomen op middelbare scholen. In de komende tien jaar moet driekwart van het personeel (47.000 voltijdbanen) wegens pensionering worden vervangen. Vooral voor de vakken Nederlands, Duits, wiskunde, economie, natuurkunde, techniek en scheikunde zullen de tekorten volgens het departement oplopen. Vooral scholen in de regio’s Almere, Den Haag en Twente krijgen het moeilijk.

Dick de Wolff, directeur van de faculteit educatie van de Hogeschool Utrecht, zegt desgevraagd dat de groei „wel heel hard moet stijgen, wil het tekort worden verholpen”. Maar scholen worden volgens De Wolff steeds creatiever in het vinden van alternatieven. „Lokale bedrijven lenen bijvoorbeeld gespecialiseerd personeel een tijdje aan een school uit om les te geven.”