Nederland doet vrijwel niets tegen fijnstof

In een artikel over de fijnstofproblematiek wordt de situatie in Nederland gunstig afgeschilderd tegenover die in andere Europese landen. Nederland zou al vroegtijdig veel maatregelen hebben genomen (NRC Handelsblad, 8 augustus).

In het artikel werd geen acht geslagen op de metingen van fijnstof. Dit is merkwaardig, omdat in dezelfde week een rapport verscheen van de GGD Amsterdam, waarin de meetresultaten van fijnstof in de hoofdstad over de periode 1999-2007 worden geanalyseerd. Volgens deze analyse is er op de Amsterdamse meetstations over deze periode geen afnemende trend aantoonbaar.

Dit is niet verbazend. Er is in Nederland één maatregel genomen met een duidelijk positief effect: het instellen van een maximum snelheid van 80 kilometer op een aantal wegvakken. Deze snelheidsbeperking leidt in de buurt van deze wegvakken tot een meetbare daling van de fijnstofconcentratie.

Voor het overige heeft het Nederlandse beleid voornamelijk bestaan uit vergaderen en creatief boekhouden. Het einde van dat laatste is niet in zicht. Het nieuwe Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het nieuwe actieplan voor de aanpak van de fijnstofuitstoot door de industrie blinken hierin uit. En de minister van Verkeer en Waterstaat heeft ook nog eens aangekondigd dat de maximumsnelheid van 80 kilometer op losse schroeven staat. Dit najaar wordt deze maximumsnelheid op de Utrechtse Baan bij Voorburg afgeschaft.

Het resultaat is dat Nederland thans met België beschikt over de hoogste landelijk gemiddelde fijnstofconcentratie in de Europese Unie. Het bijbehorende aantal extra dodelijke slachtoffers per jaar ligt in ons land waarschijnlijk tussen de 15.000 en 25.000.