`Mensen met kind voorgetrokken door kabinet`

Rotterdam, 20 aug. Nederland wordt steeds kindgerichter en mensen met kinderen worden positief gediscrimineerd. Ruim de helft van de bewust kinderloze Nederlanders vindt dat de regering schuldig is aan het vergroten van de kloof tussen mensen met en zonder kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 529 vrijwillig kinderloze mannen en vrouwen, dat is uitgevoerd in opdracht van het maandblad voor ouders J/M. Niet meer dan één op de drie ondervraagden vindt dat kinderen een verantwoordelijkheid zijn van de samenleving. Een ruime meerderheid van de groep geïnterviewden (59 procent) meent dat het niet logisch is om met babybonussen, ouderschapsloon of andere financiële prikkels het geboortecijfer op te krikken.