Kunstaanbod te groot voor publiek in A’dam

Het aantal plaatsen bij de theater- en muziekpodia in Amsterdam groeit de komende jaren veel sterker dan het aantal bezoekers. De bezettingsgraad van de podia daalt daardoor van ruim 44 procent in 2007 tot minder dan 36 procent in 2015.

Dit blijkt uit een gisteren gepresenteerd rapport van het onderzoekinstituut SEO. „We zullen goed moeten kijken naar het aanbod van cultuuraccommodaties”, lichtte de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels (Cultuur, PvdA) toe: „Ik ga uit van het principe: ergens iets erbij betekent ergens iets eraf.”

Vooral door de bouw van niet-gesubsidieerde podia zoals de Music Dome en de musicaltheaters van Joop van den Ende neemt de capaciteit tussen 2005 en 2015 toe tot 88.000 plaatsen, een stijging met 45 procent. Dat is minder dan de Amsterdamse Kunstraad becijferde (55 procent) in 2006. De adviesraad waarschuwde toen dat er niet genoeg publiek zou zijn.

Het onderzoek van SEO bevestigt dat de groei van de bezoekersaantallen met 12 procent achterblijft bij de groei van het aanbod. Dat komt volgens SEO doordat de toename van het aantal hoogopgeleiden in Amsterdam stagneert. „Zij zoeken door de gespannen woningmarkt vaker hun heil buiten Amsterdam”, volgens onderzoeker Jules Theeuwes.

Amsterdam kan dat alleen tegengaan door de bouw van meer betaalbare woningen dan nu is gepland. Als dat gebeurt en als allochtonen in de toekomst even vaak naar een voorstelling of een concert gaan als autochtonen, komt de bezettingsgraad uit op 40,5 procent. Lager dan de huidige 44,2 procent, maar hoger dan de verwachte 35,7 procent.