Goed idee VS

Als er in Nederland twee kassa’s in een winkel zijn, ontstaat vaak een ongeordende rij. Als de andere kassa vrijkomt, schieten mensen lukraak naar voren. Heel ergerlijk.

Hoe anders is dit in de Verenigde Staten: één rij voor twee kassa’s en wanneer je aan de beurt bent, ga je gewoon naar de kassa die dan vrij is.

Niks geen geloer en geruil.

Om in Nederland aan dit idee te wennen, moeten er wel banen komen voor de wachtenden en zal het een en ander met pictogramborden moeten worden uitgelegd bij de kassa.

Maar daar zijn we in Nederland dan wel weer heel erg goed in.

Marianne Mol