Brieven Mondriaan gevonden

Een van de schetsen van Piet Mondriaan die nu zijn teruggevonden. Compositieschema Mondriaan 1938

Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft de originele versies van twee artikelen van Piet Mondriaan in bezit gekregen. Dit heeft het Mondriaanhuis gisteren bekendgemaakt.

De artikelen zaten in een archief van Anna Bergman, een vriendin van de schilder, dat nu is geschonken aan het Mondriaanhuis. Het archief bevat verder twee brieven die hij in 1938 en 1939 aan de broer van Anna Bergman schreef, foto’s, compositieschema’s en catalogi.

De artikelen, die zijn gebundeld, heten l’art nouveau, la vie nouvelle en la vrai valeur des oppositions. In de kantlijnen heeft Mondriaan met de hand allerlei op- en aanmerkingen geschreven. Volgens directeur Eva Kleeman van het Mondriaanhuis is l’art nouveau, la vie nouvelle „een utopisch pleidooi voor een nieuwe politieke en maatschappelijke orde die haat en egoïsme zou doen verdwijnen”.

Het artikel werd nooit uitgegeven, hoewel de Engelse vertaling al klaar lag. De publicatie ervan stuitte op verzet van Harry Holtzmann, aldus directeur Kleeman, omdat deze het artikel begin jaren veertig met Mondriaan had herschreven en het na diens dood uitgaf onder de titel Oppression and Freedom in Art. „Maar deze eerste versie de we nu in handen hebben, lijkt al heel compleet”, aldus Kleeman.

Kleeman hoopt onderzoek te doen naar onder meer de verschillen tussen de oorspronkelijke versie van het stuk en de door Holtzmann bewerkte versie. Het Mondriaanhuis wil de ‘nieuwe’ archiefstukken eind volgend jaar tentoon stellen.