Uitzicht vanaf snelweg beschermd

Het Rijk wil op negen plaatsen in Nederland het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen beschermen. Bebouwing langs deze ‘snelwegpanorama’s’ is alleen toegestaan als deze een bijdrage levert aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het uitzicht.

De panorama’s moeten ‘verrommeling’ van het landschap tegengaan en de automobilist rustgevend uitzicht garanderen. Autorijders kunnen, afhankelijk van het landschap, tussen de 5 en 150 seconden genieten van het uitzicht. Er komt geen bouwverbod.

De aanwijzing van de panorama’s komt van minister Cramer (VROM, PvdA). De panorama’s maken alle deel uit van een nationaal landschap, waarvan er enkele jaren geleden twintig zijn aangewezen. De ministerraad bespreekt het plan ‘Zicht op Mooi Nederland’ volgende maand.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat ongeveer de helft van de in totaal 1.753 min of meer waardevolle uitzichten vanaf de snelweg wordt bedreigd door bouwplannen. De meeste waardevolle panorama’s zijn te vinden vanaf de snelwegen door het Groene Hart, in Zuid-Limburg, in Noord-Holland, in Flevoland en in Friesland.