Nuchtere spot bij Knibbe

dichtbundel Bedrieglijke dagen (Arbeiderspers, € 16,95) van Hester Knibbe

In de dichtbundel Bedrieglijke dagen (Arbeiderspers, € 16,95) van Hester Knibbe lijken de beelden en de taal simpel, maar bij nieuwe lezing verschijnt er een diepere laag. Ook staan er treffende typeringen in van mens en dier, meent Arie van den Berg.

‘In Bedrieglijke dagen toont Knibbe opnieuw het vermogen universeel vorm te geven aan haar poëtische beslommering met het grensgebied tussen leven en dood. [...] Opvallend is dat aan weerszijden van Knibbes poëtische scala de taal vanzelfsprekend lijkt. Dat komt vooral ook, denk ik, doordat verheven taalgebruik ontbreekt en de metaforen binnen de dampkring blijven.

Nuchtere spot klinkt ook waar ontroering de drijfveer is. Anders dan je verwacht, versterkt die combinatie de emotionele lading. En in elk vers is verwonderlijke reflectie.’