Gemeente boycot zitting AWACS

De gemeente Onderbanken gaat vandaag niet naar de hoorzitting die minister Jacqueline Cramer (VROM, PvdA) in Den Haag heeft belegd over de problemen met de AWACS-vliegtuigen van de NAVO, waarvan de Zuid-Limburgse gemeente veel hinder ondervindt.

Wethouder Hans Ubachs van Onderbanken zei gisteren de bijeenkomst te boycotten, omdat de gemeente te weinig tijd heeft gekregen om zich behoorlijk op de „overhaast georganiseerde hoorzitting” te kunnen voorbereiden.

Ubachs is bovendien kwaad op Cramer omdat de minister, in tegenstelling tot wat zij in de Tweede Kamer zei, de zogenoemde Nimby-procedure tegen Onderbanken niet heeft ingetrokken. Met die dwangmaatregel kan het Rijk bomen in de aanvliegroute naar de NAVO-basis bij Geilenkirchen, net over de grens bij Onderbanken, laten kappen tegen de zin van de gemeente.

Ubachs noemde gisteren Cramers opstelling „een totale minachting voor ons en voor de Tweede Kamer”.

Het Rijk stelde de Nimby-procedure in 2006 in werking en liet een aantal bomen kappen, nadat Onderbanken in het begin van dat jaar weigerde een vergunning te verlenen voor de kap van zes hectare bos. Tegen het besluit van het Rijk werden honderden bezwaren ingediend, maar verworpen.

De Raad van State bepaalde vervolgens dat de bezwaren op de verkeerde gronden waren verworpen. De procedure moest over. Vandaar de hoorzitting van vandaag. Daarin staat de vraag centraal of de geluidsoverlast door AWACS-vliegtuigen sinds de boskap is toegenomen.