Credit Suisse en UBS naderen elkaar

UBS moet veel meer veranderen dan Credit Suisse, haar buur uit Zürich en traditionele concurrent. De afgelopen vier pijnlijke kwartalen heeft UBS 25 miljard Zwitserse frank (15,5 miljard euro) verloren, terwijl Credit Suisse een winst heeft geboekt van ongeveer 900 miljoen Zwitserse frank (560 miljoen euro). In 2006 had UBS een marktwaarde die 75 procent hoger lag dan die van Credit Suisse. Nu zijn beide banken ruwweg even groot.

Daarom gaat UBS onder het mes, om een transformatie te ondergaan. Volgens de krantenkoppen gaat het om een herziening van het beleid om alle bankzaken, zowel die voor particulieren als die voor bedrijven, in één bank te integreren. Credit Suisse stort zich juist met gezwinde spoed in de strategie die UBS nu vaarwel zegt. Maar als beide operaties achter de rug zijn, zouden de twee Zwitserse banken wel eens opmerkelijk veel op elkaar kunnen lijken.

Om te beginnen zal UBS de zakenbank niet langer laten profiteren van de goedkope financiering van de divisie voor rijke particulieren. Dat heeft immers de roekeloze beleggingen bevorderd. Het nieuwe systeem heeft wel wat weg van de centrale kas van Credit Suisse. Op het terrein van de kostenbeheersing werd Credit Suisse tijdens de bloei van de kredietmarkten beschimpt, omdat de bank te zuinig zou zijn. Nu wil UBS graag afslanken om hetzelfde afgetrainde lichaam als Credit Suisse te krijgen.

Groei? Credit Suisse is behoedzaam te werk gegaan, en blijft dat doen. Bij UBS groeide het aantal werknemers en bezittingen als kool. Nu wil de bank het wat rustiger aan gaan doen.

Op het terrein van het ondernemingsbestuur voert UBS een scheiding door van de functies van president-commissaris en uitvoerend directeur, en roept de bank een handvol commissies op topniveau in het leven, hetgeen sprekend lijkt op de structuur van Credit Suisse. Bij Credit Suisse worden de managers beloond op basis van zowel de divisiedoelstellingen als de prestaties van het hele concern. Raad eens wier nieuwe beloningsstructuur daar een exacte weerspiegeling van zal zijn.

Voorzover het de integratie van alle activiteiten in één bank aangaat, zullen beide instellingen inderdaad een tegenovergestelde koers volgen. Maar ze kunnen wel nog steeds op dezelfde plek eindigen – ervan uitgaande dat UBS haar zakenbank niet zal verkopen. Na tien jaar van quasireligieus geloof in centralisatie en integratie – waardoor uiteindelijk de aansprakelijkheid steeds schimmiger werd – zal UBS de divisies voor vermogensbeheer en zakenbankieren ontkoppelen en het hoofdkantoor afslanken. Credit Suisse zegt daarentegen de strikte scheiding tussen de diverse activiteiten vaarwel, ten gunste van een agressievere strategie van kruisbestuiving.

Nog niet zo lang geleden stond Credit Suisse bekend als energiek en had UBS de reputatie saai te zijn. Nu zijn de rollen omgekeerd. Over een jaar of twee is het wellicht lastiger ze uit elkaar te houden.

    • Jeffrey Goldfarb