Bijzonder, maar zonder gevolgen

Bij Fortis is geen sprake van wanbeleid of een verkeerde strategie, zo liet de top van het bedrijf gisteren weten.

Maar de communicatie vertoont wel gebreken.

In de Theaterfabriek in Amsterdam passen 1.200 bezoekers. Zoveel kwamen er niet af op de bijeenkomst van Fortis. Foto’s Bram Budel De lege plekken van Herman Verwilst en Maurice Lippens op het podium voorafgaand aan de bijeenkomst om uitleg te geven aan aandeelhouders en klanten van Fortis over de financi‘le crisis van het bedrijf na de overname van ABN AMRO. FOTO: BRAM BUDEL Budel, Bram

Prettig zal het niet voor hem zijn geweest. Maurice Lippens, één van de machtigste mannen in het Belgische zakenleven en de grote ‘architect’ van bank en verzekeraar Fortis, moest door het stof voor een groep van particuliere Nederlandse beleggers.

De locatie moet surrealistisch hebben aangedaan voor de graaf die gewend is aan het goede leven in Brussel en de mondaine badplaats Knokke: de kille zaal van de Theaterfabriek in Amsterdam Zeeburg. De enorme zaal op het voormalige Storkterrein biedt gemakkelijk ruimte aan 1.200 bezoekers. Er waren 150 stoelen bezet.

President-commissaris Lippens was gekomen om tijdens een zogeheten informatieve bijeenkomst antwoorden te geven op vragen van bezorgde aandeelhouders. Zij zagen hun belegging de afgelopen maanden rap minder waard worden.

Bovendien werden ze geregeld geconfronteerd met slecht nieuws als gevolg van de kredietcrisis en de kostbare overname van ABN Amro.

Het dieptepunt kwam op 26 juni toen Fortis de financiële markten overdonderde met een pakket aan maatregelen dat nog eens 8,3 miljard euro aan extra kapitaal moest ophalen omdat het bedrijf anders in problemen zou komen. Vooral het schrappen van het interim-dividend en de aandelenemissie van 1,5 miljard deed aandeelhouders pijn. De koers van Fortis daalde opnieuw.

Op een deel van de vragen probeerde Lippens, samen met bestuursvoorzitter Herman Verwilst, al een antwoord te geven voor er een aandeelhouder was opgestaan. In een opzetje met de ingehuurde gespreksleider Fons de Poel verklaarden de Belgen spijt te hebben van de slechte dialoog met de beleggers. Lippens, die zich als „dienaar van Fortis” betitelde, trok minzaam het boetekleed aan: „Ik trek het mij persoonlijk aan dat u de waarde van uw beleggingen zo hebt zien kelderen.”

Van wanbeleid, een verkeerde strategie of zich vertillen aan de overname van ABN Amro wilde de Fortis-top niet weten. Over deze zaken, en over het vertrek van topman Votron en zijn financiële rechterhand Mittler, gaven zij gedurig en uitgebreid uitleg. Het enige verwijt dat de heren bij herhaling erkenden was de gebrekkige communicatie. Daarom nu juist was deze ‘info-sessie’, die later deze week in België wordt herhaald.

Lippens was wel duidelijk voor wie hij gisteravond niet naar Amsterdam was afgereisd. „De overgrote meerderheid van aandeelhouders, groot en klein, en ook van onze klanten, is gelukkig en steunt ons.” De bijeenkomst was bedoeld voor de rest, een kleine minderheid. Lippens vroeg de aanwezigen om „vertrouwen en steun in deze moeilijke tijden”.

Op één vraag had het bestuursduo van de bank-verzekeraar niet direct een antwoord. Een bezorgde aandeelhouder vroeg: „Krijgen we een verslag van deze bijeenkomst?” Lippens en Verwilst zochten zwijgend oogcontact met hun adviseurs en voorlichters . Tja, wordt deze openhartige beraadslaging eigenlijk vastgelegd? Het is geen aandeelhoudersvergadering, riepen ze, dus nee, er komen geen openbare notulen. Gespreksleider De Poel probeerde de vragensteller gerust te stellen: „Het is live op internet uitgezonden.” Maar de belegger bedoelde: „Kunnen wij conclusies aan deze bijeenkomst verbinden, kunnen wij ons erop beroepen?”

Hierop knikte Lippens minzaam. Maar de onzekerheid over dit antwoord illustreerde het dilemma van de avond: het was opzienbarend hoe openhartig en kwetsbaar de bestuurders zich opstelden, maar een formele status hebben hun antwoorden niet. Toch, zegde Lippens al aan het begin van de avond toe: „Dit soort avonden zullen we op reguliere basis voor u organiseren”.

Lees meer over de problemen bij Fortis op nrc.nl/economie

    • Heleen de Graaf Philip de Witt Wijnen