Alle demonstraties in Peking verboden

Peking, 19 aug. Bij de autoriteiten in Peking zijn sinds het begin van deze maand 77 demonstratievergunningen aangevraagd. Alle verzoeken zijn afgewezen, zo meldt het staatspersbureau Xinhua vandaag. China wees in juli drie parken aan waar tijdens de Spelen met een vergunning gedemonstreerd mocht worden. Drie van de vergunningaanvragen kwamen van buitenlanders. In 74 gevallen werden de aanvragen ingetrokken nadat het probleem door de betrokken autoriteiten was opgelost. Twee aanvragers verstrekten te weinig informatie en één overtrad de wet.