Advies: hospitaal kan winst maken

Ziekenhuizen moeten de mogelijkheid krijgen om eigen vermogen op te bouwen. Dat kan de kwaliteit van de zorg versterken, doordat het maken van winst kan leiden tot een betere behandeling van klanten.

Dat bepleit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een studie die is aangeboden aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA).

Het maken van winst maakt het mogelijk om dividend of winstuitkeringen te betalen aan bestuurders of aandeelhouders. Dividend mag pas worden uitgekeerd als er sprake is van een gezonde solvabiliteit, zegt de NZa, die wil beginnen met een experiment.

De meeste ziekenhuizen hebben nu een zwakke financiële positie. Volgens de NZa kunnen winstuitkeringen een verantwoorde financiële exploitatie onder druk zetten. Maar omdat ziekenhuizen al een aantal jaren verplicht zijn de salarissen van bestuurders te publiceren, verwacht de zorgautoriteit dat exorbitante uitkeringen in de praktijk zullen uitblijven.

In de ziekenhuizen mag de kwaliteit van de zorg niet verslechteren doordat het winststreven wordt afgewenteld op de medische kosten. Als het experiment van start gaat, zal de NZa de vermogenspositie van de deelnemende ziekenhuizen „grondig” onderzoeken.

Een belangrijke voorwaarde is handhaving van de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen. Nu is het ontbreken van een winstoogmerk nog een verplichte voorwaarde voor die vrijstelling. Als ziekenhuizen winst mogen maken en die vrijstelling vervalt, komt de concurrentiepositie van deelnemende instellingen in gevaar, aldus de NZa. Minister Klink moet zich volgens de zorgautoriteit in het kabinet hardmaken voor handhaving van die vrijstelling, „Dat is voor het welslagen van het experiment essentieel.”