Waar die babyboomers al niet toe in staat zijn

De `booming generation` gaat de jongeren van nu veel geld kosten, aldus twee Opinieartikelen in NRC Handelsblad van 11 augustus. Wat een onzin. De ouderen van nu en straks hebben hun eigen pensioenen ruimschoots bij elkaar gespaard met hard werken. En nog eens wat: wij zijn nu 61 en 55 jaar en hebben drie kinderen. Het grootste deel van de studies van de oudste twee hebben wij zelf betaald. De jongste van 17 wil straks naar Delft om te studeren. Wij gaan ook dat grotendeels betalen. En wij zijn echt geen uitzondering.

Drie kinderen 25 jaar lang onderhouden. Daartoe zijn/waren wij in staat door hard te werken. Weten de heren economen opeens niet meer wat investeren is? Of denken zij soms dat wij na ons pensioen per langdurig onderhouden kind nog 25 jaar zullen blijven doorleven?

Kortom, als babyboomers hebben wij én ruimschoots geïnvesteerd in de jongeren van nu én onze eigen broek opgehouden én onze eigen pensioenen gespaard. Bovendien, veel van het gespaarde pensioengeld komt indirect ook weer bij de jongeren terecht.

    • Carin Chorus `S-Hertogenbosch