Tien suggesties voor Fortis

Met frisse tegenzin zal de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vanavond naar Amsterdam afreizen om de informele informatiebijeenkomst van Fortis bij te wonen. De VEB had aangedrongen op een formele buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarbij ontevreden beleggers ook echt een vuist zouden kunnen maken tegen de gang van zaken bij de geplaagde bank-verzekeraar.

Nu de VEB toch aanwezig zal zijn, wil de belangenbehartiger van kleine beleggers zich ook laten horen. De vereniging zal bij monde van huisjurist Niels Lemmers een tienpuntenplan presenteren waarmee Fortis „een begin kan maken met het vertrouwensherstel”. Het financiële concern, dat zich ernstig vertild lijkt te hebben aan de miljardenovername van ABN Amro, heeft in een jaar tijd ruim tweederde van zijn beurswaarde verloren. Het financiële noodplan van eind juni, waaronder het tijdelijk schrappen van dividend, heeft bij veel beleggers kwaad bloed gezet.

De VEB vindt dat Fortis nog altijd uitgebreid verantwoording moet afleggen over deze onverwachte solvabiliteitsmaatregelen. Net als over het gedwongen vertrek, na deze ingreep, van topman Jean-Paul Votron en financieel bestuurder Gilbert Mittler. De manier waarop hun ontslag is uitgelegd is volgens de VEB „een voorbeeld hoe het niet moet”.

Verder eist de VEB onder meer dat Fortis voortaan maandelijks bericht over de effecten van de kredietcrisis en de integratie van ABN Amro, „zo snel mogelijk” het dividendbeleid herstelt, de structuur van het concern „drastisch vereenvoudigt”, waarbij de binationale structuur wordt afschaft en de niet-uitvoerende bestuurders onafhankelijker maakt van de uitvoerende bestuurders.

Dit alles zal – stap 10 van het plan – in een „op korte termijn” te beleggen aandeelhoudersvergadering opnieuw ter sprake moeten worden gebracht.