Obama en McCain over hun gebreken en ‘het kwaad’

Barack Obama vindt het feit dat hij heeft geëxperimenteerd met softdrugs toen hij jong was zijn „grootste morele tekortkoming”. John McCain noemt het mislukken van zijn eerste huwelijk zijn grootste morele falen.

Dat zeiden de Amerikaanse presidentskandidaten zaterdag tegen de evangelische dominee Rick Warren, die in het Californische Lake Forest een gemeente van 20.000 zielen leidt. De bijeenkomst, live uitgezonden op de nationale tv, was voor de twee een bijzondere gelegenheid om evangelische kiezers te bereiken. Obama en McCain, allebei christelijk, hebben geen van beiden de vanzelfsprekende steun van evangelicals.

Obama verklaarde zijn drugsgebruik uit zijn „moeilijke jeugd”. Hij noemde de manier waarop de VS omgaan met armen en behoeftigen „de grootste morele tekortkoming van ons land”.

McCain weet zijn gestrande huwelijk aan het feit dat hij „een verre van perfect mens” is. Amerika’s grootste falen was volgens hem dat „we ons misschien niet hebben gewijd aan kwesties die ons eigenbelang te boven gaan”. De rivalen kregen vrijwel dezelfde vragen voorgelegd, eerst Obama een uur, daarna McCain.

Gevraagd of het kwaad bestaat, antwoordde Obama dat we het kwaad voortdurend zien – „in Darfur, op straat in onze steden, bij kindermisbruik”. Daartegen moeten we „vierkant stelling nemen”, aldus Obama. En „dat we denken dat onze bedoelingen goed zijn, wil nog niet zeggen dat we ook werkelijk goed doen”.

McCain noemde „radicaal islamitisch extremisme” als voorbeeld en zei dat het kwaad „natuurlijk verslagen moet worden”.

Gevraagd welke rechter hij niet in het Hooggerechtshof benoemd zou hebben, noemde Obama eerst de zwarte opperrechter Thomas, die „destijds niet sterk genoeg was als jurist of juridisch denker”, en vervolgens andere conservatieve opperrechters. McCain noemde de linkse rechters.

De belangrijkste kwestie waarover zij de afgelopen tien jaar van mening waren veranderd, waren voor Obama de hervorming van de bijstand door president Clinton, waar hij aanvankelijk tegen was, en voor McCain het boren naar olie voor de kust – „dat moeten we nu echt doen”. (AP)

Beelden van de bijeenkomst via nrc.nl/race08