nrc.nl/discussie

Is webcolumnist Spithorst terecht aangepakt?

Moeten studenten zich vooral buiten de collegezaal ontwikkelen?