Nederlandse burger was destijds geldschieter van het `Führermuseum`

Ter aanvulling op het artikel over het `Führermuseum` (NRC Handelsblad, 8 augustus) het volgende. Hans Posse en zijn opvolger Hermann Voss hebben voor ruim 25 miljoen gulden (33 miljoen Reichsmark of bijna een derde van de totale uitgaven - circa 106 miljoen Reichsmark - voor dit museum) aan kunstvoorwerpen in Nederland gekocht. Deze guldens waren verkregen door inwisseling van Reichsmarken, welke de Nederlandsche Bank niet naar de Duitse Reichsbank terug kon doen vloeien. Deze gestaag groeiende voorraad Reichsmark vormde een oninbare vordering op Duitsland, en werd na de oorlog door de Nederlandse staat overgenomen. Hiermee werd in laatste instantie de Nederlandse burger de geldschieter voor de Duitse aankopen in Nederland. Dit proces staat bekend als `technische roof`. Bij alle Duitse aankopen op de Nederlandse kunstmarkt was hier sprake van.

Met dit in het achterhoofd is het te begrijpen dat de Nederlandse overheid na de oorlog de geroofde en onder dwang verkochte kunstvoorwerpen weliswaar aan de oorspronkelijke eigenaar wilde restitueren, maar alleen na teruggave van een eventueel ontvangen geldsom.

    • Jeroen Euwe Auteur de Nederlandse Kunstmarkt